Proizvodi

Višeslojne folije

Višeslojna struktura čime se odlikuje izvrsnim optičkim, mehaničkim i barijernim svojstvima.

  • Proizvode se kaširanjem
  • Najčešće su dvoslojne ili troslojne
  • Svaki sloj povećava kvalitetu folije
  • Izvrsna optička, mehanička i barijerna svojstva
  • Dostupnost u različitim dimenzijama
  • Mogućnost tiska
  • U prehrambenoj, farmaceutskoj, kemijskoj, kozmetičkoj i drugim industrijama
  • Pakiranje prehrambeinh artikala (čips, keks i sl.)
  • Pakiranje neprehrambenih artikala (prašak za rublje, šampon i sl.)