Proizvodi

Mobilni ovijač E – MOTION MPS 2

Tip nosača folije MPS-2  zatezanje folije pomoću elektromagnetne  kočnice i sustava prednatezanja s dva pogonska motora promjenjivo od 120 do 400%
Autonomija 150-180 pal po punjenju
Brzina okretanja ROBOTA 48 m/min
Način prijenosa lančani
Visina ovijanja 2150 mm, (opcije 2650,2950,3450mm)
Napajanje 2 AGV baterije, 12V 90/105 aH
Vrijeme punjenja 8-10 sati
Maksimalne dimenzije paleta Bez ograničenja
Maksimalna težina palete Bez ograničenja
Minimalne dimenzije paleta 400x400 mmxH500mm
Minimalna težina palete Cca 40 kg
Potreban razmak oko palete 1100 mm
Maksimalni vanjski promjer folije 235 mm
Širina folije 500 mm
Debljina folije 12-35my
Unutarnji promjer tuljka 76 mm
Težina folije 20 kg
Ostale karakteristike

Polagano pokretanje i zaustavljanje
Zaustavljanje na istom mjestu
Automatsko određivanje visine palete
Biranje ciklusa ovijanja gore-dolje ili samo gore
Reguliranje broja ovijanja na dnu i na vrhu palete
Reguliranje brzine okretanja robota
Integrirani punjač
Podešavanje ojačanog ovijanja na željenom mjestu
Podešavanje parametara zatezanja i prednatezanja preko upravljačke ploče posebno pri dizanju nosača folije, a posebno pri spuštanju
Memorija za 99 programa
Mogućnost ovijanja od određene visine
WIFI modul PR04 –upravljanje i praćenje parametara ovijanja preko tableta , PC-a ili Smartphone-a

 

Ako izuzmeno ove karakteristike dobijemo model koji nazivamo E-MOTION MPS-2

Memorija za 99 programa
Mogućnost ovijanja od određene visine
WIFI modul PR04 –upravljanje i praćenje parametara ovijanja preko tableta , PC-a ili Smartphone-a