Proizvodi

Model DISCOVERY / eDISCOVERY

Tip nosača folije MPS2  zatezanje folije elektromagnetnom kočnicom i prednatezanje pomoću dva motora promjenjivo preko upravljačkog panela od 120 do 400%
Promjer rotacijske platforme 1500 mm (opcije 1650, 1800, 2200, 2400 mm)
Brzina okretanja platforme 4-12 o/min
Način prijenosa lančani
Visina platforme sa okretnom pločom 75 mm
Visina stupa 2116 mm
Visina ovijanja 40 mm, (opcije 3000,3300,3700mm)
Napajanje 220V 1 faza 50Hz
Instalirana snaga 1,2  kW
Maksimalne dimenzije paleta 1200x800
Maksimalna težina palete 2000 kg
Maksimalni vanjski promjer folije 235 mm
Širina folije 500 mm
Debljina folije 12-35my
Unutarnji promjer tuljka 76 mm
Težina folije 20 kg
Ostale karakteristike

Polagano pokretanje i zaustavljanje
Zaustavljanje na istom mjestu
Automatsko određivanje visine palete
Biranje ciklusa ovijanja gore-dolje ili samo gore
Reguliranje broja ovijanja na dnu i na vrhu palete
Reguliranje brzine okretanja
Podešavanje ojačanog ovijanja na željenom mjestu
Podešavanja parametare zatezanja i prednatezanja preko upravljačke ploče

 

OPCIJA WIFI   -
nije uključena u verziji eDISCOVERY (ali može se uključiti kao dodatna opcija)

 

Moguće WIFI povezivanje stroja, te upravljanje i kontrola parametara ovijanja, kontrola rada, grešaka, ciklusa ovijanja putem PS, Tableta ili Smartphona

OPCIJA kontrole parametara na više nivoa MULTILEVEL
 nije uključena u verziji eDISCOVERY

 

Podešavanje parametara zatezanja i prednatezanja na više nivoa – u početku ovijanja, kada se nosač folije kreće prema gore, na vrhu paleta, kada se nosač folije kreće prema dolje i na dnu palete pri završetku ovijanja
99 pohrana programa