Proizvodi

Espert

  • cijeli proces odrađuju sami
  • operater samo ubacuje proizvod u foliji na početku i miče ga na kraju
  • baterije i sl.