Proizvodi

TP – 702 – 59

  • start moguć sa nožnom polugom s prednje strane, ručnim tasterom
  • elektroničko kontroliranje zatezanja, automatsko uvlačenje trake
  • automatsko izbacivanje vezova na prazno
  • vezanje PP trakom u standardnoj verziji