Proizvodi

HDPE vreće

  • materijal izrade: HDPE
  • vreće su plave boje
  • bez ručki
  • odlična mehanička i kemijska svojstva
  • vreće su vodonepropusne
  • ekološka prihvatljivost
  • u različitim djelatnostima, a  posebno u prehrambenoj i drvnoj industriji, trgovini i poljoprivredi
  • pakiranje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda (meso, povrće, namještaj i okovi i sl.)
  • prekrivanje paleta kao zaštite od fizičkih utjecaja okoline
  • zaštita proizvoda u kutijama, sanducima i sl.